Kongremiz  doçentlik, atama, yükselme ve akademik teşvik kriterlerine uygundur.

Türkiye'de katılım % 45 kontenjanla sınırlıdır.

Kongre kapsamında pandemi koşullarının elvermesi ve yeterli talebin olması halinde rehber eşliğinde ''Balat Gezisi'' ve ''Boğaz Tekne Gezisi'' düzenlenecektir.